DEL2
Skrivet av Andreas 2008-03-19

”Backchaining”. Den aktiviteten/kontakten som är nära mig är viktigast.
All teknik (tex apport upptag) tränas nära mig, därav är jag noga med att inte börja sända iväg hunden för långt ifrån mig (Rutan). En del hundar (framförallt vallhundar) upplever ”arbetet” en bit ifrån oss som tydligare/enklare, detta kan resultera i en konflikt, då vi får ”tjata” in hunden till sidan igen. Jag skickar inte hunden ifrån mig förrän jag kan kontrollera dess aktivitet på nära håll, och att den riktar aktiviteten mot mig inte ifrån mig. Denna aktivitet som hunden riktar mot mig kan vi senare ”placera” ut till tex. en punkt. (hunden sätts i kommunikationsposition då vi visar hunden en punkt).


Ljudaktivitet
Nu skall jag beskriva hur jag går vidare med den unga hunden. Jag förutsätter nu att hunden har alla de "skills" som jag beskrivit i del 1. Nu börjar träningen med att kunna styra hundens aktivitet (muskler). Detta är en fortsättning på ”resonans kommunicering" (se del 1), men med ett mål. Målet är att kunna styra hundens muskelaktivitet runt mig men med intränade system som "start" och "mål". Dvs. aktiviteten startar med kommunikationsposition och slutar med ett leksystem.
Obs, detta görs bara runt mig. Jag tränar sällan den unga hundens aktivitet ifrån mig  (se ovan), då det också är svårare att få en "kommunikationstunnel" till hunden när den befinner sig långt bort.

Övningsexempel: Hunden sätts i "kommunikationsposition": Sitt. Jag retar hunden med kampen (leksaken hålls först bakom ryggen) samtidigt som jag ger den ett ljud, tex. "hopp och lek" eller ett "Schh" ljud. Hunden jagar kamptrasan (använder muskler). Kampen göms bakom min rygg, hunden kommenderas "sitt" (kommunikationsposition). Nu när hunden sitter i kommunikationsposition skall den vilja mig något (hunden skall alltså diskriminera tankarna på kampen). Detta har uppnåtts då hunden är avslappnad i kroppen och har fin kontakt. Spänner hunden kroppen har den misslyckats med tunneln till mig (tänker på kampen). Då tar jag en godis och gör lös hunden, och sätter den med en godis i handen. Har jag en lös hund nu, säger jag "hopp och lek"/schh och ökar hundens aktivitet igen med kampen. Klarar hunden att ge mig fin kontakt samtidigt som den slappnar av i muskulaturen vid första försöket, säger jag ”hopp o lek” och tar fram kampen igen o leker.

Ljudaktivitet
1) Följsam hund, kontakt (kommunikationsposition sitt).
2) Jag ger ett ljud + synintryck kamp (samtidigt vid inlärning).
3) Hund ger aktivitet/muskler.
4) Kommendera till kommunikationsposition - Sitt.
5) "Tunnel", avslappnad.
6) Belöna med aktivitet (kamplek).
I början när jag tränar ljudaktivitet kommer ljudet och kampen samtidigt. När förväntan på leken är stor ger jag ljudet först. Hunden reagerar då med aktivitet, jag ger tillbaka kampen (respons=jag ger lite, hunden ger mycket resultat=lek).Varför vill jag då kunna styra hundens aktivitet med ljud?
Jo, detta då hunden låser sig lättare vid förväntat synintryck. Hunden har lättare för att samordna muskelaktivitet och hörsel, än vad den har för att samordna syn och muskelaktivitet.

Exempel1: Släng upp en boll högt i luften (hunden skall tappa ”ögonen på den”)
Då den tappar bort den ställer oftast hunden och väntar tills bollen blir synlig igen.
(förväntat synintryck). Men hör den ljudet av den studsande bollen springer den mot ljudet.

Exempel2: Förväntar sig hunden att bollen (det är vanligt att belöna med boll) kommer som belöning i momentet fjärrdirigering/avstand, spänner den oftast muskulaturen och får tröga förflyttningar.(förväntan på att använda syn/muskler (fånga bollen)).
Lär jag hunden däremot att jag belönar med bra och hopp och lek så har hunden lättare att jobba i momentet utan att låsa sig (förväntan på ord/muskler=hunden ger aktivitet då kan jag svara med leken/bollen)…

Nu när hunden förväntas kunna öka aktiviteten genom ett ord från mig vill jag också lära den att kunna frysa muskulaturen, även detta genom ord från mig. Denna träning går också ut på att kunna "hantera" hunden (ta i hunden). Dvs. jag tränar hunden genom att lyfta/dra den i olika riktningar, för att få den att "spänna upp" muskulaturen.
 
Exempel: Hunden lyfts precis ovan mark, släpps ner samtidigt som jag ger kommandot "stå". I samma stund jag kommenderar "stå", spänner hunden automatiskt upp muskulaturen (når mark). Även här skall en "kommunikationstunnel" till mig finnas. Avslutar med "hopp och lek” och leker med kamptrasan.
Nu kan jag snart styra/påverka hundens aktivitet hos mig med ord. Muskelaktivitet, muskelfrysning och att få hunden till att bli kontrollerad i en kommunikations position (diskriminera retningar).

Fortsättning följer…….TEAM ROBUR VINNER SM 2003