DEL 1
Skrivet av Andreas 2008-02-26

Här kommer jag skriva om mina tankar kring framförallt lydnadshunden. Alla som läser här är välkomna med frågor i gästboken.

Jag kommer börja denna sida med att skriva om saker jag tycker är viktiga för att få en bra “lydnads” hund.

All min träning syftar till att få en hund att klara den mentala belastning som en
lydnadstävling på Elitnivå kan vara, med starkare mentala koppel desto större belastning som mål, dvs. all yttre belastning skall omvändas till något positivt i uppgiften…

Andreas definition av lydnad(kommersiellt): Underhållning där hunden visar gott samarbete och där tekniska detaljer lyser igenom. Allt för att utveckla samarbetet mellan människa och djur. Uppgiften behöver ej vara ett lydnadsmoment, det kan vara andra uppgifter som löses med god kommunikation förare-hund….

Andreas definition av lydnad(filosofiskt): Då hunden gör så mycket som möjligt då vi gör så lite som möjligt….


Valpen

Jag börjar aldrig träna en valp på sådana “onaturliga” saker som påminner om lydnad förän valpen hittat grundtrygghet samt rutiner. Detta kan innebära att jag börjar grundträna en hund allt från fem månader till 18 månader.
Jag lägger all tid på att uppfostra och utveckla hundens grundfärdigheter. Exempel på grundfärdigheter. Balans, klättra, söka, terrängframkomlighet.

Vad det gäller uppfostran av hunden syftar det till att hunden skall ha rutiner för Äta, sova, ligga bur, åka bil, vara ensam, vara lös osv.
Vidare vill jag mina hundar skall vara “snälla” och visa andra djur/hundar respekt, alla överdrivna chanser valpen/unghunden tar för att klättra på en äldre hund hindras. Detsamma gäller de äldre hundarnanas möjlighet att visa sin högre rang, man kan säga att de skall bli “ranglösa”. Både valpen och vuxen hund korrigeras av mig.

Innan jag fortsätter vill jag poängtera en sak: All träning jag lägger ner på mina lydnadshundar skall resultera i att hundarna blir extremt okänsliga för miljö(yttre belastning), samt programmerade för samarbete och samtidigt ha en öppen “tunnel” mot mig. Träningen med att uppnå detta skiljer sig från individ och ras.

Jag kommer att fortsätta och beskriva några egna grundsystem jag använder på mina unga hundar.

“Resonanskommunicering” är ett av mitt viktigaste system/verktyg som jag lär en valp/hund. Det går ut på att skapa kommunikation med hunden genom att ge en liten signal(kan vara ljud) som hunden reagerar på, jag svarar genast tillbaka med en stegrad handling ljud, detta stegras så länge som hunden ger mig mer aktivitet än vad jag ger hunden. Vid max avbryter jag och berömmer med röst och belönar med godbit och lek.

Nästa system/verktyg jag lär in är en “kommunikationsposition” det innebär i princip att jag kommunicerar bara med hunden i viss position, denna position är sittande framför mig(denna position flyttas in till sidan senare). Vill hunden något(hundar skall vilja något) måste den sitta innan jag möter dess vilja. Jag skall ge ett exempel: jag har en kamplek som jag retar hunden med (drar på marken) leken tar jag sedan bakom ryggen. Hunden vill förstås fortsätta med leken och enda sättet jag tar fram armen igen är att hunden sätter sig framför mig och “vill något”. Detta system efterföljs oftast av mitt resonanssystem (se ovan). När hunden blir äldre använder jag “kommunikationspositionen” för att klä på hunden vissa stämningar/retningar innan jag startar hunden för uppgiften.
Exempel på stämningar/retningar: Muskler (aktivitet), lust att gripa, synretningar osv.

Den viktigaste drivkraften för valpen/hunden i början är dess belöning, detta tvingar oss att ha ett bra “leksystem”. Valpen/hunden blir väldigt svår att träna utan ett fungerande “leksystem”. Jag använder mig oftast av kamplek då detta sker hos oss, jag använder sällan externa belöningar och försöker att inte kasta iväg det vi belönar med. En liten kommentar på detta, är belöningen för valpen/hunden att springa kan detta vara ok. Men är belöningen själva föremålet blir ofta sluthandlingen en konflikt nämligen avlämnandet (lösningen är oftast att ha ett föremål till och byta med, men för mig tröttar man ut hunden med springlek). Vi har egentligen samma konflikt/problem med kampleken hos oss, nämligen vad är det hunden vill? äga föremålet eller “kampa”. Vill hunden bara kampa och släpper lätt vid godbit är detta perfekt! Gör den inte det vill hunden äga, då tar vi itu med det när hunden är ung. Denna belöning är lättare att kontrollera för det är nära oss (våran kontrollzon) och det är här det byggs relation.
För att göra det enkelt för hunden att förstå vårat “kampleksystem” skall jag beskriva kort hur det går till. Då hunden belönas med leken kampar man kort och intensivt (akta nacken på valpen/hunden) vi växlar mellan spänd och lös kamp helst i sidled, vi har kampen i vänster hand och supergodbit i höger hand, denna högerhand hålls bakom ryggen hela tiden. När leken har pågått i ca fem sek (längre tid odlar ägandet) släpper vi kamphanden ner mot marken samtidigt som belöningshanden kommer från sidan i en snabb rörelse mot hundens nos. Överraskningen med högerhanden får oftast hundarna att släppa, ge hunden godbiten stå upp vänta några sekunder, dra kampen framför valpen/hunden på marken hunden skall vilja gripa/jaga leken men den försvinner bakom ryggen, hunden skall välja inta “kommunikationsposition” avakta med hunden sittande framför dig “viljandes något” använd sedan resonanssystemet för att få valpen/hunden att välja aktivitet belöna med kamp igen. Vi bör ha ett ord för när hunden väjer att gripa då detta är en stark handling för hunden, denna handling bör hunden förknippa med våran röst/kommando dvs. tunneln bör vara öppen mot oss vid sjäva griphandlingen. Kampleken har många fördelar men kan vara svår att praktisera då de fysiska förutsättningarna är till hundens fördel.

Det var några system jag lägger stor vikt vid i valpens/hundens unga år, det finns mycket mer att bygga upp men detta är en bra början för att bygga en kommunikationstunnel.

Sammanfattningsvis kommer här verktyg jag behöver på valpen/hunden innan lydnadsträningen börjar på allvar:
Lyssna på sitt namn.
Signal från mig vid uteblivet resultat (kan vara ord alt. synintryck)
Fungerande resonanskommunikation.
En aktiverad kommunikationsposition (sitt).
Definerat leksystem.
Lust att vilja följa godis i hand (vilja något).

Jag vill att min valp/hund skall ha mycket tid i skogen under sin uppväxt. Valpen behöver träna sina “skills” för att kunna bli “hund”. Det viktigaste är att de får utveckla balansen då den ger god kroppskontroll och ett gott självförtroende. Att välja väg i snårig terräng kan vara god problemlösning för den unga hunden.
En del valpar/hundar visar rädslor ute på öppna platser även detta bör tillvänjas.

Detta var några saker jag lägger in i valpen/hunden, i mina försök att “konstruera“ en “lydnadshund”.

Fortsättning följer…….

Lydiga hundar
Nellie, Moel, Moa


Svanslek:-)


Moa duktig!