Katja 920722-080616

Våran starka hund

Som gav så mycket!!!


Du blev gammal Katja---16 år!!!

Men det är så här vi minns dig!!!